Potwierdzenie obywatelstwa niemieckiego

Posiadanie obywatelstwa niemieckiego rozpatrywane jest w ramach postępowania prowadzonego na wniosek. Postępowanie to polega na tym, że przedkładając miarodajne dokumenty należy udowodnić pierwotne uzyskanie i nieprzerwane posiadanie obywatelstwa niemieckiego na podstawie pochodzenia po niemieckich przodkach. Odpowiedni wniosek otrzymać można w ambasadzie Niemiec w Warszawie lub we właściwym ze względu na stałe miejsce zamieszkania wnioskodawcy konsulacie generalnym Niemiec w Gdańsku, Wrocławiu lub w Krakowie. Ambasada, konsulat generalny lub sam wnioskodawca bezpośrednio kieruje wypełniony wniosek wraz z dokumentacją do właściwego w sprawach ustalania obywatelstwa Federalnego Urzędu Administracyjnego w Kolonii (Bundesverwaltungsamt, Barbarastr. 1, 50728 Köln).

Dalsze informacje nt. postępownia:

Informacja dotycząca ustalenia obywatelstwa niemieckiego [pdf, 94.68k]

Postępowanie w sprawie ustalenia obywatelstwa niemieckiego [pdf, 102.39k]

Wydział do spraw obywatelstwa niemieckiego

Adres: ul. Podwale 76, 50-449 Wrocław

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 08:30 do 11:30

Obywatelstwo

Adres, godziny przyjęć, kontakt w nagłych przypadkach

Generalkonsulat Breslau

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 11.30